Hvordan bringer oppgavene arbeidslivet inn i klasserommet?

Lærere kan bruke oppgaver på en rekke måter for å bringe arbeidslivet inn i klasserommet. For eksempel kan de sette en matematikk- eller naturfagsoppgave inn i en arbeidsbasert sammenheng. Elevene vil ofte oppleve dette som motiverende. I tillegg har den en ekstra fordel ved å øke elevenes bevissthet om hvor viktig naturfag og matematikk er i arbeidslivet.

Denne delen av verktøykassen inneholder tre verktøy. De to første er knyttet til fem av oppgavene i mascil-samlingen, og den tredje gir veiledning om utforming av oppgaver.

Verktøy WC1: Knytte oppgaver til arbeidslivet

Verktøy WC-2: Bruke oppgaver som knytter forbindelser til arbeidslivet

Verktøy WC-3: Utforme oppgaver