Verktøy WC-1: Knytte oppgaver til arbeidslivet

 download_powerpointDette verktøyet presenterer fem eksempler på oppgaver som knytter realfag til arbeidslivet med en rekke ulike tilnærminger. Hensikten med verktøyet er å gi en mulighet til å utforske forskjellige måter å gjøre slike sammenkoblinger på. De fem oppgavene bør sendes ut til gruppen for forhåndslesing, slik at lærerne kan bli kjent med dem før økten.

  1. Nødanrop
  2. Telle mennesker
  3. På skraphaugen
  4. Sykkelforsikring
  5. Gruveutvinning av sjokoladebiter

 

teamwork

Start med kort å diskutere oppgavene med gruppen ved hjelp av spørsmålet: Hvordan kobler disse oppgavene læring av matematikk eller naturfag til arbeidslivet?
teamwork

Be lærerne om å arbeide i små grupper i ca. 20 minutter for å prøve å kategorisere oppgavene på en eller annen måte. Disse kategoriene er ikke forhåndsbestemt. De bør oppstå fra lærernes diskusjoner, selv om det kan være nyttig å vurdere disse spørsmålene:

  • Bruker arbeidere virkelig matematikk og naturfag på den måten som det angis i oppgaven?
  • Gir oppgaven en realistisk opplevelse?
  • Kan elevene se bort fra sammenhengen når de bruker matematikk eller naturfag slik det er behov for i oppgaven, eller er sammenhengen fortsatt viktig?
  • Har oppgaven noen elementer som fører til at matematikk eller naturfag blir brukt på måter som er forskjellig fra de elvene vanligvis opplever?

teamwork

Sett gruppen sammen igjen for å gjennomgå de viktigste punktene fra diskusjonene deres.