Verktøy WC-3: Utforme oppgaver

Omforme en strukturert lærebokoppgave

Ofte er det ikke nødvendig å starte med blanke ark når du skal utforme oppgaver som egner seg for mascil. Det vanligste utgangspunktet er en oppgave fra en lærebok, hvor den presenteres i en yrkesfaglig sammenheng. Aktivitetene som presenteres for elevene vil i dette tilfellet være typiske for lærebokoppgaver: Svært strukturert, lukket, oppdeling i delproblemer og med mye veiledning. For problemstillinger av denne typen kan du beholde rammen, men endre på aktivitetene. Dette kan gjøres ved å åpne dem opp, angi et formål eller ved å starte med en autentisk overliggende problemstilling for å støtte utforskningsbasert læring.

Knytte en IBL-oppgave til arbeidslivet

Utgangspunktet for en mascil-oppgave kan være en eksisterende IBL-oppgave innen matematikk eller naturfag som ennå ikke er relatert til arbeidslivet. I slike tilfeller er det ofte mulig å legge til kontekstuell informasjon fra arbeidslivet og å formulere aktiviteter for elevene som er relatert til lignende realistiske situasjoner i arbeidslivet, for å gi elevene en profesjonell rolle og å definere et hensiktsmessig produkt.

Retningslinjer for utforming/omforming

 1. Fra en strukturert oppgave til en oppgave som støtter IBL

 • Se etter det “virkelige problemet” innenfor konteksten. Sett dette i sentrum for omformingen
 • Skap muligheter for at studentene kan bli eier av problemet og en løsningsstrategi
 • Hopp over underspørsmål
 • Bygg et rammeverk for studentenes utforskningsprosess med en leksjonsplan (introduksjon, prosesstøtte og det endelige målet trenger mer oppmerksomhet enn en strukturert oppgave)
 • Lag retningslinjer for den endelige evalueringen
 1. Knytte til arbeidslivet

 • Se på sammenhengene i oppgaven, og prøv å relatere dette til arbeidslivet.
 • Tenk deg hvordan dette ville foregå på en arbeidsplass i det virkelige liv
 • Bestem en produktsammenheng med arbeidslivet for et publikum
 1. Stimulere til samarbeid og kommunikasjon

 • Spør etter produkter som kan presenteres eller diskuteres
 • Sørg for at oppgaven innbyr til samarbeid (f.eks. deling av ansvar)
 • Organiser tilbakemeldinger fra fagfeller

Endelig må du være oppmerksom på hvordan oppgavens rolle skifter under studentenes læringsprosess. I tillegg til innholdsrelaterte mål tar den nye oppgaven sikte på å utvikle prosessferdigheter. I noen tilfeller kan dette gå på bekostning av innretningen mot innholdskunnskap. I andre tilfeller kan det gi muligheter til å utdype innholdskunnskap, eller til å gjøre en bedre vurdering av elevenes evner og anlegg.