Matematikk og naturfag i arbeidslivet

Det kan ofte synes som om skoleelever, og noen ganger også lærerne deres, har begrenset forståelse av hvordan matematikk og naturfag blir brukt i arbeidslivet. De vet også lite om det brede spekteret av arbeidsplasser hvor det er behov for kunnskaper i matematikk og/eller andre realfag. Det er imidlertid viktig at de utvikler en bevissthet om de mange måtene og sammenhengene både matematikk og naturfag finner anvendelse, ettersom dette kan ha en innflytelse på deres tilnærming til disse viktige fagene (for eksempel i form av holdninger). Det kan også påvirke hvilke yrkesvalg de gjør. Legg merke til at verktøyene som finnes her fokuserer på råd om yrkesvalg.

To viktige spørsmål tar opp dette temaet:

Gå gjennom disse med lærergruppen din slik det passer.