Hvordan blir matematikk brukt i arbeidslivet?

oIQxGq0d_KHxHU1EdtK-DH0sAF4W3693XEcIyCAKWDo

“Den brede konklusjonen i [forsknings-] studiene er at de fleste voksne bruker matematikk til å forstå situasjoner på måter som skiller seg ganske radikalt fra måtene den formelle matematikken behandles på i skole, høyskole og yrkesfaglig opplæring. Heller enn å streve etter konsistens og generalitet, slik det er viktig i formell matematikk, er problemløsning i arbeidslivet preget av pragmatiske mål for å løse spesielle problemer, ved hjelp av teknikker som er hurtige og effektive for akkurat disse problemene.” (Hoyles, Noss, Kent og Bakker, 2010)

Dette utdraget fra matematikkdidaktiske forskere fremhever at selv om vi kan hevde at matematikk kan anvendes i mange forskjellige situasjoner i arbeidslivet når vi diskuterer bruk av matematikk på arbeidsplassen med elevene, viser det seg at dette ikke er helt uten problemer. Som et eksempel beskriver de …

“Vi har observert sykepleiere som beregner medisindoseringer i sykehusavdelinger, ofte i livskritiske situasjoner. De hadde lært generelle beregningsmetoder som ble ansett som «effektive» av dem som lærte dem opp. I praksis ble disse likevel ikke brukt. De ble erstattet av regler som var spesifikke for medisin- og pasienttype basert på den aktuelle situasjonen, slik som medikamentets beskaffenhet og volumet av ampullen som inneholdt medikamentet, mens de arbeidet under press.

Her gir vi et verktøy som illustrerer hvordan matematikken kan se ut når den blir brukt i praksis på enkelte arbeidsplasser. Bruk dette verktøyet med gruppen slik at de får litt innsikt i dette temaet. Det kan være fornuftig å vurdere dette spørsmålet før du tenker på hvordan du skal koble klasseromsundervisning sammen med matematikk i arbeidslivet.

Verktøy WA-1: Matematikk i arbeidslivet