Verktøy WA-1: Matematikk i arbeidslivet

download_powerpoint

Dette verktøyet gir lærerne en innføring i eksempler på bruk av matematikk i arbeidslivet. De diskuterer hvordan matematikk på arbeidsplassen skiller seg fra skolematematikken. Verktøyet viser bare noen få tilfeller av hvordan matematikk oppfattes på noen få konkrete arbeidsplasser. Dette er alt som kan gjøres her, ettersom forskning viser at matematikk på arbeidsplasser blir tilpasset eller omformet slik at den blir skreddersydd til den spesielle arbeidsplassen og de spesielle behovene som finnes der.

Diskuter kort med lærerne at praktisk bruk av matematikk i arbeidslivet kan fremtre svært annerledes enn slik den ser ut på skolen, gjerne i så stor grad at arbeiderne ofte ikke forstår at de bruker matematikk. Det kan ofte synes som om det som blir undervist og lært i skolematematikken ikke har noen annen nytte og formål enn i klasserommet og for å oppnå kvalifikasjoner.

teamwork

Be lærerne om å arbeide parvis i omtrent en halv time med å lese beretninger om bruk av matematikk på ulike arbeidsplasser, diskutere hvordan de ser bruk av matematikk på arbeidsplasser som forskjellig fra måten den undervises og brukes i skolen og å skrive ned tankene sine i et notat. Den første delen er ganske omfattende, men de andre er mye kortere. Utelat den første beskrivelsen dersom dere har liten tid.

Sett gruppen sammen igjen, og be dem om å dele svarene i fellesskap. De kan komme opp med en rekke forslag, og det vil være interessant å sammenligne deres tenkning med det vi vet fra forskning på dette feltet. De engelske forskerne Wake og Williams (2002) har identifisert følgende viktige forskjeller som du kan bruke til å stimulere til videre diskusjon.
På arbeidsplasser:

  • Bruk av ny teknologi krever bruk av matematisk tenkning på arbeidsplassen, men arbeidere anvender fortsatt også lav-teknologi.
  • Matematikk vil typisk bare oppfattes som fornuftig når den anses som en integrert del av større, målrettede og vedvarende aktiviteter, i motsetning til de korte fragmenterte matematiske oppgavene man ofte ser i klasserommene.
  • Arbeidstakere anser generelt matematikk som et “verktøy for jobben”.
  • Ekspertanvendelse av matematikk blir ofte “smeltet sammen med” virkeligheten i arbeidslivet. Det betyr at arbeideren ikke tenker på det som matematikk, men ser på det som elementer ved arbeidet (for utenforstående uten inngående kjennskap til arbeidsplassen betyr dette at det å forstå matematikk som en modell av det som skjer på arbeidsplassen er vanskelig).
  • Det er mange forskjeller i konvensjoner og notasjon når det arbeides matematisk.

Bruk av matematikk i arbeidssituasjoner forekommer i mange forskningsartikler.

 

De som ble sitert i utdelingsarket finnes i rapporten som du kan laste ned her. (Wake og Williams 2012).

Det finnes flere forskningsarbeider i en spesialutgave av tidsskriftet Educational Studies in Mathematics.

Denne rapporten for the Sutton Trust, av professor Jeremy Hodgen og dr. Rachel Marks, gir ytterligere eksempler og foreslår at: “Læreplanen bør også omfatte mer av ‘enkel matematikk i komplekse sammenhenger’, ved å gi studentene anledning til å løse problemer som involverer ‘rotete’ situasjoner uten selvsagte løsninger.”

Nettstedet “Hva kan jeg bli med realfag” gir mange tips og ideer om hvordan matematikk (og naturfag) brukes i arbeidslivet.

På FYR-prosjektets nettsider finnes det mange gode tips og oppgaver med matematikk i praktiske situasjoner knyttet til ulike yrker: les mer her.