Verktøy WB-1: Naturfag i arbeidslivet

download_powerpointDette verktøyet gir lærerne en innføring i eksempler på bruk av naturfag i arbeidslivet. De drøfter hvordan naturfag på arbeidsplassen skiller seg fra naturfag i skolen. Verktøyet gir fire eksempler på bruk av naturfag på ulike arbeidsplasser. Disse viser hvordan naturfag i arbeidslivet blir tilpasset eller omformet slik at den blir skreddersydd til den spesielle arbeidsplassen og de behovene som finnes der. Dette kan være et problem for arbeiderne når de møter realfag i arbeidssituasjoner – hvordan får de mening i det? Som et første skritt er det viktig at vi er klar over dette problemet, og så kan vi begynne å vurdere hva som skal gjøres videre.

Diskuter kort med lærerne at praktisk bruk av naturfag i arbeidslivet kan fremtre svært annerledes enn slik den ser ut på skolen, gjerne i så stor grad at arbeiderne ofte ikke forstår at de brukernaturfag. Det kan ofte synes som om det som blir undervist og lært i realfagene på skolen ikke har noen annen nytte og formål enn i klasserommet og for å oppnå kvalifikasjoner.

teamworkBe lærerne om å arbeide parvis i omtrent en halv time med å lese beretninger om bruk av naturfag på ulike arbeidsplasser, diskutere hvordan de ser bruk av naturfag på arbeidsplasser som forskjellig fra måten den undervises og brukes i skolen og å skrive ned tankene sine i et notat. Den første delen er ganske omfattende, men de andre er mye kortere. Utelat den første beskrivelsen dersom dere har liten tid.

Sett gruppen sammen igjen, og be dem om å dele svarene i fellesskap. De kan komme opp med en rekke forslag – noter de viktigste punktene.

 

Bruk av naturfag i arbeidssituasjoner forekommer i mange forskningsartikler.